HS julkaisee kansalaisaloitegallupin taustatiedot avoimena datana

| Julkaistu 8. 4. 2013 9:12

Mitä?
Helsingin Sanomat kertoi 7.4.2013 gallupiin pohjautuen, että kolme neljästä kansalaisesta kannattaa eutanasiaa. Samassa gallupissa tutkittiin myös muiden kansalaisaloitteiden suosiota.

HS julkaisee TNS Gallupin toimittamat aineistot nyt avoimena datana. Vastaajakohtaista dataa HS:llä ei ole, eikä sitä siksi voi julkaista.

Missä?
Excel-muotoinen data täällä.
Yhteenveto tutkimuksesta täällä.

Lisenssi?
Tiedot julkistetaan Creative Commons Nimeä -lisenssillä. Tietoja saa käyttää melko vapaasti, kunhan lähteeksi mainitsee Helsingin Sanomat ja TNS Gallup.

HS julkaisee Helsingin, Espoon ja Vantaan gallupdataa avoimena tietona

| Julkaistu 31. 10. 2012 13:30

Mitä?
Helsingin Sanomissa on viime viikkoina julkaistu useita uutisia, joissa kerrotaan helsinkiläisten, espoolaisten ja vantaalaisten mielipiteitä ajankohtaisiin kysymyksiin. HS julkaisee nyt näiden gallupien taustatiedot avoimena datana. Gallupeista on tehty esimerkiksi seuraavia artikkeleita:

Kuntaliitokset jakavat pääkaupunkiseudun asukkaat kahteen leiriin

Pääkaupunkiseudulla koulu halutaan valita vapaasti

Missä?
Helsingin gallup täällä.
Espoon gallup täällä.
Vantaan gallup täällä.

Lisenssi?
Tiedot julkistetaan Creative Commons Nimeä 1.0 -lisenssillä. Tietoja saa käyttää melko vapaasti, kunhan lähteeksi mainitsee Helsingin sanomat ja TNS Gallup.

HS julkaisee Käypä hoito -suosituksen laatijoiden sidonnaisuudet

| Julkaistu 25. 10. 2012 6:00

Mitä?
Helsingin Sanomissa julkaistiin 25.10. artikkeli, jossa kerrotaan Käypä hoito -suositusten laatijoiden sidonnaisuuksista.

Käypä hoito –artikkelin taustalla olevat tiedot on kerätty Duodecimin Käypä hoito –nettisivuilta tietokoneohjelman avulla.

Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Jaakko Salonen laati ohjelman, joka kerää suositukset ja tekee niistä Excel-tiedoston. Näistä tiedoista laskettiin se, kenellä on eniten suosituksia.

Jaakko Salonen julkaisee artikkelin tekemiseen käytetyt ohjelmat avoimena lähdekoodina App4Finland kilpailussa.

Missä?
Zip-tiedosto sidonnaisuuksista täällä

Miten tiedot on tarkalleen haettu?
Salosen kirjoittama ohjelma on scraper, eli raapija. Se etsii Käypä hoito -suositusten nettiversiosta sidonnaisuuksia, jotka liittyvät suositusten laatijoihin. Ohjelma käyttää ennalta kerättyä listaa yrityksistä ja yhteisöistä, ja se tunnistaa niitä yhteensä 314.

Ohjelman käyttämä yritys- ja yhteisölista on tuotettu kevään 2012 datajournalismin kurssilla. Aineiston keräämiseen ovat osallistuneet kurssityöryhmän jäsenet Annina Vainio, Esa Koivuranta, Jaakko Salonen, Taina Rinta-Kauhajärvi sekä Tuomas Haakana. Kurssin verkkosivu on täällä.

Aineisto on luonteeltaan käsin syötettyä. Siksi ohjelma saatta tunnistaa vähemmän sidonnaisuuksia kuin niitä todellisuudessa on. Esimerkiksi kirjoitusvirheet ja oudot lyhenteet hämäävät ohjelmaa niin, ettei se tunnista sidonnaisuutta oikein. Joitain sidonnaisuuksia ei ole huomioitu, kuten esimerkiksi yliopistoja.

Yllä olevassa zip-tiedostossa on kaypahoito-yritykset.xls, joka sisältää täydellisen listan etsittävistä sidonnaisuuksista. Siihen voi tutustua yksinkertaistetussa muodossa täällä.

Lisenssi?
Tiedot julkaistaan Creative Commons 3.0 Nimeä -lisenssillä. Tietoja voi lisenssin mukaisesti käyttää melko vapaasti, kunhan niiden lähteeksi mainitaan Jaakko Salonen ja Helsingin Sanomat. Toivomme, että mahdollisten jatkokäyttöjen yhteydessä linkataan tähän blogikirjoitukseen.

Vaalikoneen arvokartan taustatiedot avoimena datana

| Julkaistu 14. 10. 2012 5:00

Mitä?
Tänään Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla julkaistiin analyysi kuntavaaliehdokkaiden arvoista. Analyysi on tehty HS:n vaalikoneen pohjalta.

Vaalikoneeseen laaditiin kymmenen arvokysymystä yhdessä Helsingin yliopiston tutkijoiden Teemu Kemppaisen ja Tuomas Ylä-Anttilan kanssa. Kysymykset 16-19 mittaavat arvoja talousvasemmisto-talousoikeisto -akselilla. Kysymykset 20-23 mittaavat asenteita arvokonservatiivisuus- ja arvoliberaalius -akselilla. Kysymykset 24-25 mittaavat arvoja vihreä – ei vihreä -akselilla.

Helsingin Sanomat julkaisee nyt arvokartan laatimiseen käytetyn aineiston avoimena tietona. Samalla julkaistaan myös entistä täydempi paketti ehdokkaiden vaalikonevastauksia.

Nyt julkaistavat datat ovat hieman laajemmat kuin sunnuntaisivulla ilmestyneessä artikkelissa käytetyt datat. Sunnuntaisivujen artikkeli perustui 3.10. mennessä jätettyihin vaalikonevastauksiin. Nyt julkaistava data perustuu 12.10. mennessä tulleisiin vastauksiin. Lehdessä olevaan artikkeliin laskelmat tekivät Kemppainen ja Ylä-Anttila. Nyt julkaistavan datan on laskenut Esa Mäkinen samoin perustein kuin lehdessä oleva datan.

Mitä?
– Lataa vaalikoneen datat ja arvomuuttujat täältä Excel-muodossa täältä.
– Lataa Kemppaisen ja Ylä-Anttilan SPSS-ohjelmalla tekemät laskelmat täältä.

Lisenssi?
Tiedot julkaistaan Creative Commons 3.o Nimeä-Epäkaupallinen -lisenssillä. Tulkintamme mukaan lisenssi sallii journalismin tekemisen datan pohjalta. Tietoja käytettäessä on kerrottava, että tietojen lähde on Helsingin Sanomien vaalikone ja linkattava osoitteeseen www.vaalikone.fi

Miten summamuuttuja laskettiin?
Tarkat laskelmat löytyvät täältä. Tiivistettynä niin, että esimerkiksi konservatiivisuutta mittaavien kysymysten 20-23 vastauksille annettiin arvot 1-5. Jos vastaus osoittaa konservatiivisuutta, se sai arvon 5 – liberaalius sai arvon 1. Neljästä kysymyksestä laskettiin keskiarvo, joka ilmentää ehdokkaan konservatiivisuutta. Muuttujassa 1 on liberaalein arvo, 5 on konservatiivisin. Vasemmisto-oikeisto -muuttuja ja vihreysmuuttuja laskettiin samalla periaatteella.

Tein sovelluksen tai analyysin datasta.
Hienoa. Kerro siitä tämän blogin kommenteissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen esa.makinen at hs.fi.

HS julkaisee kuntavaalien vaalikoneen ehdokasvastaukset avoimena datana

| Julkaistu 3. 10. 2012 11:55

Mitä?
Helsingin Sanomat julkaisee kuntavaalien vaalikoneen ehdokkaiden vastaukset avoimena tietona. HS haluaa tarjota tutkijoille, kansalaisille ja avoimen datan yhteisölle mahdollisuuden analysoida vaalikoneen tietoa hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Tässä vaiheessa julkaistaan vaalikoneen kuntakohtaiset kysymykset, eli kysymykset 1-15. Loput kysymykset julkaistaan myöhemmin lokakuun aikana.

Kaikki ehdokkaat eivät ole vielä vastanneet kysymyksiin, joten tietoa päivitetään lähiviikkojen aikana. Muutoksista kerrotaan tässä blogikirjoituksessa.

Mitä?
Lataa vaalikoneen datat Excel- ja CSV-muodossa täältä.

Lisenssi?
Tiedot julkaistaan Creative Commons 3.o Nimeä-Epäkaupallinen -lisenssillä. Tulkintamme mukaan lisenssi sallii journalismin tekemisen datan pohjalta. Tietoja käytettäessä on kerrottava, että tietojen lähde on Helsingin Sanomien vaalikone ja linkattava osoitteeseen www.vaalikone.fi

Tein sovelluksen tai analyysin datasta.
Hienoa. Kerro siitä tämän blogin kommenteissa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen esa.makinen at hs.fi.

State comparer visualizes countries

| Julkaistu 28. 9. 2012 16:15

[iframe: src=”http://www.floapps.com/lab/hsopen2012/” width=”560″ height=”450″ frameborder=”0″ scrolling=”no”]

Some of the groups at HS Open created fine work which they finalized after the event. Here’s one from Flo Apps group: You can compare states side by side.

Who made it: Jussi Ahlroth, Tapio Nurminen, Raine Rimpilä.

Your life in other country visualized – The results from HS Open

| Julkaistu 24. 9. 2012 13:13

Helsingin Sanomat organized a data journalism hackathon at Open Knowledge festival 21.9.2012. Some 60 journalists and coders participated in effort to make news apps out of data.

Here are some of the results. All, uncurated results can be found here.

Global life story

[iframe: src=”http://globallifestory.org” width=”560″ height=”450″ frameborder=”0″]
Idea: What would your life be, if you lived somewhere else?
Who made it: Heli Suominen, Dan O’Huiginn, Lieven Janssen, Miet Claes
Link to separate page here.
.
.

Child Mortality in three countries

[iframe: src=”http://dynamic.hs.fi/2012/hsopen6-1/index.html” width=”560″ height=”450″ frameborder=”0″]
Idea: Compare child mortality in three different countries.
Who made it: Aranita Brahaj, Kalle Tiihonen, Vesa Lindqvist
.
.

World Failure Development

Mockup of the project

Idea: Really simple and sleek visualization where you can see how a country’s failure indexes are developing. You can also compare countries indexes.
Who made it: Bhabishyat Bikram kc, Anjesh Tuladhar, Kobra Koskinen, Tero Nikkilä
Working prototype version here.
.
.

Where the borders are highest

[iframe: src=”http://tstm.info/files/nordic/” width=”560″ height=”450″ frameborder=”0″]
Idea: Borders separate people from each other, but where are the differences the most extreme?
Who made it: Martti Leppänen, Tuomo Pietiläinen, Juuso Koponen
.
.

Gender equality in schools and development aid, 2009

[iframe: src=”http://jtuulos.github.com/HSopen6/” width=”560″ height=”450″ frameborder=”0″]
Idea: Visualize how many girls there are in schools in comparison to boys.
Who made it: Jyri Tuulos, Inka Kovanen, Pernilla Näsfors
.
.

Failed happiness

Idea: The idea is to examine if there is a correlation between the happiness index and failness index.
Who made it: Paola Livorsi, Ben Dromey, Samuli Kaipiainen
Link to a working prototype here.
.
.

Changes in Failed state index


Idea: Show, how the failed state index has changed in the past years.
Who made it: Forrest Oliphant, Sridhar Pabbisetty, Jarmo Lahti
Presentation here.
.
.

Happiness index and suicide rate


Idea: “Do people in the most secure, happy states also drink most and commit suicide ?”
Who made it: Pierre, Alex, Nlija, Sheila
Presentation here.
App here.
.
.

Water and security?


Idea: Is lack of access to clean, safe water a politically destabilizing issue?
Who made it: Tim Herzog, Matti Mielonen
Graph here.

.
.

Facebook divorce correlation


Idea: Correlate facebook penetration and divorce rate.
Who made it: @LauraHuu, @mjleino, @gommit
Graph here.

Eurogallupin tiedot avoimena datana

| Julkaistu 23. 8. 2012 14:05

Mitä?
TNS Gallup Oy selvitti Helsingin Sanomien tilauksesta 7.-18.8.2012, miten kansalaiset suhtautuvat eurokriisimaiden tukemiseen ja euroon. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Tietojen perusteella julkaistiin 23.8.2012 artikkeli Suomalaisten halu auttaa euromaita hiipuu.

HS julkaisee gallupin nyt avoimena tietona.

Missä?
Tutkimuksen taustaluvut Microsoft Excel -muodossa täällä.

Lisenssi?
Tiedot julkaistaan Creative Commons 3.o Nimeä -lisenssillä. Tietoja voi lisenssin mukaisesti käyttää melko vapaasti, kunhan niiden lähteeksi mainitaan Helsingin Sanomat ja TNS Gallup Oy. Toivomme, että mahdollisten jatkokäyttöjen yhteydessä linkataan tähän blogikirjoitukseen.

Nato-gallupin tulokset avoimena tietona

| Julkaistu 26. 6. 2012 5:00

Mitä?
TNS Gallup Oy selvitti Helsingin Sanomien tilauksesta 12.-20.6.2012, miten kansalaiset suhtautuvat Suomen jäsenyyteen sotilasliitto Natossa. Kyselyyn vastasi 1004 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Tietojen perusteella julkaistiin 26.6.2012 artikkeli “Epävarmuus Natosta kasvoi”.

HS julkaisee gallupin nyt avoimena tietona.

Missä?
Tutkimuksen taustaluvut Microsoft Excel -muodossa täällä.

Lisenssi?
Tiedot julkaistaan Creative Commons 3.o Nimeä -lisenssillä. Tietoja voi lisenssin mukaisesti käyttää melko vapaasti, kunhan niiden lähteeksi mainitaan Helsingin Sanomat ja TNS Gallup Oy. Toivomme, että mahdollisten jatkokäyttöjen yhteydessä linkataan tähän blogikirjoitukseen.

HS julkaisee ministeribarometrin avoimena tietona

| Julkaistu 18. 6. 2012 14:57

Mitä?
TNS Gallup Oy selvitti Helsingin Sanomien tilauksesta 29.5.-19.6.2012, minkälaisen arvosanan kansalaiset antavat ministereiden toiminnasta. Tietojen pohjalta julkaistiin artikkeli, jonka mukaan Alexander Stubb (kok) saa ministereistä parhaan arvosanan.

HS julkaisee barometrin nyt avoimena tietona.

Mitä?
Tutkimuksen taustaluvut Microsoft Excel -muodossa täällä.

Lisenssi?
Tiedot julkaistaan Creative Commons 3.o Nimeä -lisenssillä. Tietoja voi lisenssin mukaisesti käyttää melko vapaasti, kunhan niiden lähteeksi mainitaan Helsingin Sanomat ja TNS Gallup Oy. Toivomme, että mahdollisten jatkokäyttöjen yhteydessä linkataan tähän blogikirjoitukseen.